Privacybeleid

Baron bv

We nemen de bescherming en het respect van de privacy van gebruikers van onze website serieus en nemen de nodige maatregelen om deze te garanderen. We verbinden ons er daarom toe de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen op de hieronder beschreven manier te respecteren. Onze gebruikers vinden in dit privacybeleid de persoonlijke informatie die we over hen verzamelen, de doeleinden waarvoor deze informatie wordt gebruikt, de middelen om deze te verzamelen, de middelen waarover gebruikers zich kunnen verzetten tegen het verzamelen en de maatregelen die genomen zijn om de veiligheid te beschermen hun persoonlijke gegevens.

1. VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
We verzamelen geen persoonlijke informatie.

2. RECHT VAN VERZET EN HERROEPING
We doen er alles aan om u een recht van verzet en intrekking te bieden met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
Het recht van verzet wordt opgevat als de mogelijkheid die aan internetgebruikers wordt geboden om te weigeren dat hun persoonlijke gegevens worden gebruikt voor bepaalde doeleinden die tijdens het verzamelen worden genoemd.
Het herroepingsrecht wordt begrepen als de mogelijkheid die aan internetgebruikers wordt geboden om te verzoeken dat hun persoonlijke gegevens niet langer verschijnen, bijvoorbeeld in een lijstverspreiding.
Om te kunnen deze rechten uitoefenen, kunt u contact opnemen met de eigenaren van de website en hen een bericht sturen waarin u hen op de hoogte stelt van uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden die niet bij u passen, of u kunt uw verzoek tot intrekking naar het volgende adres sturen:
BARON bv
Postadres:
Steenpoel 25
1701 Itterbeek
België

3. RECHT VAN TOEGANG
We verbinden ons ertoe een recht op toegang en rectificatie te erkennen voor de betrokken personen die de informatie over hen willen raadplegen, wijzigen of zelfs verwijderen.
De uitoefening van dit recht zal worden gedaan door het sturen van een kennisgeving aan de eigenaren van de website op het volgende adres:
BARON srl
Postadres:
Steenpoel 25
1701 Itterbeek
België